#115857

dzmarciano
משתתף

שלום מוטי,

נראה לי שיהודה התכוון לומר שבעניין ההפסדים אין הבדל בין AC ל-DC. החוקיות היא אותה חוקיות.

הבעייה שבמידה ותוליך במתחים גבוהים ב-DC לא תוכל להנמיך אותם למתח נמוך כיוון ששנאים עובדים רק ב-AC.

שנאים עובדים ב-AC כיוון שרק ע”י זרם חילופין הזורם בסליל הראשוני של השנאי, יתפתח כא”מ בסליל המשני.

מקווה שעזרתי.