#115865

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

ניתן לחבר 2 מקורות הזנה לאותו לוח עם שילוט מתאים ואפשרות של הפסקת 2 מקורת ההזנה בלחיצה על לחצן חירום.

לא ניתן לחבר בין מוליך אפס של מערכת ב- TN-S  לבין מערכת המזינה ב- TT וכן לא ניתן לחבר הארקה בין שני המקורות.

לפיכך איני רואה איך ניתן לבצע את החיבור שהצגת למעט בעזרת מערכת החלפה בת 4 קטבים בשילוב הגנות שמתאימות לשתי צורות ההזנה.