#115868

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

תתי רשיונות אלה בוטלו זה מכבר וכבר אינם קיימים.

כיום כל הרשיונות למתח גבוה הם רשיונות מסוייגים.

רק רשיון חשמלאי מהנדס אינו מוגבל למתקן מסויים.

במידה ובעל רשיון חשמלאי מסוייג או בוגר קורס חשמלאי מתח גבוה,  רוצה לקבל רשיון עליו לבקש ממהנדס החשמל המקומי, או מהנדס חשמל שהמתקן תחת פיקוחו, להכיר לו את מתקני המתח הגבוה במקום החדש ולבחון אותו בתפעולם.
המהנדס ידרש להוציא אישור מתאים למשרד הכלכלה (התמ”ת לשעבר) על ביצוע ההסמכה. משרד הכלכלה ינפיק רישיון שיהיה תקף למתקן החדש.