#115873

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

כמו שכתבתי לא אחת אני ממליץ על התקנת מגני ברקים ומגני מתח יתר בלוח במקומות המוזנים מרשת חשמל עלית או שהשנאי מוזן מרשת עלית.

ביתר המקרים ניתן להסתפק במגני מתח יתר מקומיים או בלוח הראשי.