#115878

Moty
משתתף

אז מה כוונך במה שרשמת בתגובה למעלה?

רשמת במפורש שאין מניעה, מה פספתי?

“אין מניעה להתקין באתר חקלאי סככת שנאים או חדר שנאים. לכל שנאי מבצעים הארקת שיטה (מלבד מתקנים בזינה צפה) שיטת ההגנה בפני חשמול לא נקבעת על ידי השנאי אלא על ידי שיטת חיבור הצרכנים למקור הזינה והאופן בו נסגרת לולאת התקלה מהצרכן  לכוון מקור הזינה.”  

  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני 1 שבוע, 6 ימים ע"י  Moty.