#115880

arielsegal
מנהל בפורום

לאור המציאות שנתקלתי בה באתרים חקלאיים שבהם אין השוואת פוטנציאלים וקצר לאדמה מכוון המתח הגבוה עלול לקטול את כל האנשים ובעלי החיים באתר, ובהתייחס לשיטות המותרות באתר חקלאי, אין להשתמש בשיטת TN-S באתר חקלאי.

מותר להתקין את השנאים באתר ולבצע להם הארקת שיטה והארקת גוף באמצעות אלקטרודות רחוקות מאזור ההשפעה על האתר החקלאי (שיטת ההגנה תהיה במקרה זה TT)