#115886

רון ברקאי
משתתף

שלום,

Ir זה הכיוונון “טרמי”- הגנה לזרם העמסת יתר. Io הסקלה השמאלית זה הכיוונון הגס במקרה הזה מ-160 עד 400 אמפר. Ir הסקלה האמצעית משלימה את הכיוונון כפול מה שיכווננת ב-Io. לדוגמא אם תרצה לכוונן את המפסק ל180 אמפר אז Io=200, Ir=0.9.

Isd זה הכיוונון “המגנטי”- הגנה נגד קצר, מושהית בזמן. במקרה של היצרן בדוגמא הכיוונון הוא כפולה של מה שקבעת ב-Ir . ישנם יצרנים כמו ABB שהכיוונון הוא כפולה של הזרם הנומינלי In. את הערך נקבע בדרך כלל על פי זרם הקצר המינימלי הצפוי.