#115889

shalevsharon
משתתף

שלום רב איזון פאזות עושים לפי הצרכנים המחוברים בלוח.למשל אם יש מזגן חד פאזי של 16 אמפר ודוד חשמלי של 12 אמפר צריכה ותנור חשמלי של 16 אמפר צריכה לדוגמה , חייבים לחבר אותם בלוח כך שכל אחד מצרכנים אילו יחוברו לפאזה אחרת כלומר אסור ששני צרכנים יחוברו לפאזה אחת .כך מחלקים את הצריכה לפי הפאזות.לבדיקת עבודה תקינה מפעילים את כל הצרכנים שמחוברים לחשמל ועם צוות אמפרמטר בודקים את הזרם בכל פאזה, אם הפרש הזרמים בין הפאזות קרובים אחת לשני יש לנו איזון פאזות.