#115898

shalevsharon
משתתף

שלום ושבוע טוב
לדעתי גופי חימום חייבים בנוסף לחיבורהארקה שלהם גם לחבר את חלק המתכתי שלהם ישירות לפה”פ שקיים בתוך הגומחה של הבריכה.אותו דבר גם חייבים גוף מתכתי של משאבותב שבתוך הגומחה לחברם לפה”פ בנוסף לחיבור הארקה שלהם שסקו ההזנה.
בוא נראה תגובת אריאל לנושא.