#115900

michar
משתתף

אחרי שטענו שאזור 1 הוא עד התקרה ככתוב בהגדרות והדוגמאות לאמבט א’ ו ב’ הסותרות זאת שגויות (נשים לב ש”אזור” מוגדר במתקן ביתי כמתואר באיור שבתוספת). 

נבחן את אזור 0.

בהגדרות אזור 0 הינו “החלל בפנים האמבטיה או אגן המקלחת עד לגובה של סף גלישת המים מהאמבטיה או מהאגן החוצה”. כלומר אם אין אמבט ואין אגן מקלחת (לדוגמא רצפה בשיפוע שבו המים מתנקזים לחור או תעלה מרוחקת) אזור 0 לא קיים.

אבל בדוגמא  ה’ (שבתוספת) שם מוכל גם משטח עמידה במקלחת.

אז לפי הכלל שההגדרה חזקה יותר מהדוגמא, האם דוגמא ה’ שגויה ?

או שאנו חוזרים בנו מההחלטה שהגדרה חזקה מהאיור ?

ובנוסף “אזור” מוגדר רק למיתקן ביתי ומיתקן ביתי לפי ההגדרות הינו “במבנה למגורים, למשרדים למסחר או דומה להם” מה עם המקלחת הינה במבמה תעשייתי, במכון כושר, בגינה, ליד חוף הים וכיוב’ ? הרי ההגדרה לא אומרת “בכל מבנה” אז אלו מבנים מוחרגים ?