#115904

luz
משתתף

אריאל שלום,

לגבי מחיצה קבועה (קיר) זה מופיע בתקנות.

אך מה שמיכה שאל בסעיף 2 של שאלתו, זה האם הוא יכול להתקין מחיצת זכוכית מעל המקלחת (מעין תקרה למקלחון) ומעליה להתקין גו”ת. לעניות דעתי הדבר אסור על פי התקנות, אשמח לחוות דעתך.

למיכה –

גם בתוך מפעל אזור המקלחת, משרדים וכו’ נדון כמתקן ביתי ע”פ שימושו למיטב ידיעתי. מה ההבדל אם זו מקלחת במפעל או בבית? כל עוד שלא מדובר על תקנות של בריכה תחולנה מן הסתם תקנות של אמבטיה.

בברכה