#115906

arielsegal
מנהל בפורום

 רק תיקון קטנטן.

מדובר במפסק אוטומטי עם הגנות אלקטרוניות (לא עם הגנות תרמו מגנטיות)

לפיכך מדובר על הגנה sd כלומר Short delay – השהיה למשך זמן קצר בעת קצר.