#115909

arielsegal
מנהל בפורום

שלום 

מתכננים את קו ההזנה על פי הזרם הנקוב של השנאי וליתר דיוק לפי הזרם המכוונן בהגנות של המפסק האוטומטי המגן על השנאי

בשנאי 630kVA לפי 910A.