#115920

aron david
משתתף

נו. אז לא על זה דיברתי . משאבת חום רחוקה אין בה סכנה אם היא מוגנת כהלכה.

הציטטה שלי מהתקנות מדברת על גוף חימום 400V שיושב בתוך אזור 0

מדובר בגוף נייד לחימום דודים תעשייתים שעל סמך תקנה זו הוסב למקוואות בגלל מחירו הנמוך. הנה תמונה לדוגמא:

 

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):