#115925

Tali
משתתף

היי שחף,

בכל מקרה אסור להוציא הארקה ממבנה המאופס בשיטת TNC-S, מחשש לניתוק מוליך הPEN וכתוצאה מכך עליית הפוטנציאל במבנה.

לגבי מבנה המאופס בשיטת TNS, יש לדאוג להארקת יסוד והשוואת פוטנציאלים במבנה המוזן כמו שכתבת.

בכל אופן אריאל ידע לתקן במידה ונפלה טעות.