#115930

Neta
משתתף

אריאל,

אני מבין מהפוסט שאתה ויוסי ניסחתם בזמנו דף הנחיות כלליות לאירועים המוניים.

אני בין היתר מספק שירותי חשמל לאירועים(בעיקר בירושלים), אשמח לקבל את דף ההנחיות.