#115931

aron david
משתתף

מדובר במפסק אלקטרוני לעד 400 אמפר מסוג תיבה יצוקה של חברת ABB.

פונקציה L היא של האופיין התרמי כלומר למצב של זרם יתר (ולא לקצר) ובו מכוונים את הזרם לפי גודל החיבור של המעגל/המתקן

הכיוונון המינימלי הוא 0.4 מ 400 אמפר, כלומר 160A .    ניתן להרים את הלחצנים הלבנים לפי הערך הרצוי, וכאשר כולם למעלה אז הוא מכוון על 400A .    בדוגמא מס1 שבתמונה הוא מכוון על   240 =(0.4+0.04+0.16)400X  

אח”כ בוחרים עם רוצים פונקציה I לקצר כלומר בלי השהייה או פונקציה S כלומר סלקטיביות ובוחרים את משך ההשהייה ואת הזרם (סיגמא של כפולות הזרם)

מחליטים אם להפעיל את פונקצייה N כלומר הגנה על ה-0 . ואם כן אז בוחרים אם 50% או 100 מערך הזרם בפאזות. (תלוי בחתך מוליך ה-0)