#115940

michael80
משתתף

יש לי שאלה נוספת:<br />עפ”י תקנה 13(ה) בפרק “בניין רב קומות”-צרכנים חיוניים יוגנו באצעות הגנה בפני זרמי קצר בלבד,האם זה משנה אם אשתמש בפונקציה S (הגנה מושהית) או פונקציה I (הגנה מיידית)?