#115953

moshem
משתתף

שלום לכולם
האם מישהו יודע אם חיבור של מנוע 250KW בחיבור כוכב משולש לרשת מתח נמוך (שנאי 630) הוא תקני ומותר?
מה שהבנתי מאמות המידה בנושא הוא שישיר לקו אסור אבל לא מצאתי התיחסות לאחוז מפל המתח המותר בהתנעה אחרי כוכב משולש
אשמח להסבר איך לחשב מפל מתח על הדקי השנאי בהתנעה כזו
תודה