#115955

arielsegal
מנהל בפורום

צדקתם חברי היקרים.

ממתקן מאופס באחת משיטות TN ניתן להוציא מוליכי הארקה רק מפה”פ של המבנה המזין לפה”פ במבנה המוזן בתנאי ללמבנה המוזן יש הארקת יסוד והשוואת פוטנציאלים.