#115981

erez84
משתתף

תודה רבה!

הבנתי, ופתרתי עוד תרגיל.
אם אני מסכם את העניין, אז באופן כללי , אני יכול לחשב מה העומס המקסימלי שניתן להעמיס את השנאים, ללא הכנסת השנאי עם המתח קצר הכי קטן לעומס יתר,

ואחר כך שנחשב את העומס שנרצה לחבר, נבדוק שהוא לא יותר גדול מהעומס המקסימלי שניתן לחבר לשנאים ,
ואז נחשב בנוסחא הארוכה כמה יועמס כל שנאי.

האם מה שכתבתי נכון?