#115993

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

הבידוד של המכונה שאתה מתאר כנראה פגום או שישנם פילטרים שגורמים לזליגה.

יש לבדוק את הסיבות לזליגה.

ממליץ להשתמש במכשיר PAT