#115996

shahaf_kor
משתתף

אריאל תודה רבה ,

עכשיו כל הזמן אני רואה בשטח שפרקטית אנשים לא מיישמים את התקנות כידוע לך , זאת ועוד לאור מקרה 4 במצגת של “איפוס והארקת שיטה, עשה זאת נכון רואים שכבר במרחק 5 מטר מאלקטרודת הארקה או הארקת יסוד  אנחנו כבר נמצאים בסיטואציה שבה הרדיוס מהאלקטרודה כה גדול ככה שההתנגדותה זניחה ואיתו גם ההשפעה ולכן הדבר נחשב כמחוץ לתחום השפעה של האלקטרודה?…

האם הדבר הנ”ל מדבר על כל מבנה כנ”ל מבנים מאופסים שבו אם הארקת השיטה של שנאי על עמוד/תחטפ מרוחקת מרחק של כ 5 מטר לכל הפחות מן המבנה בו מתקיים איפוס TNCS האם הדבר נחשב תקין ?..