#115997

michael80
משתתף

יש לי שאלה נוספת בנושא,<br />האם ההגבלה על מספר שנאי שמן בחדר תקפה גם במקרה ואני בונה מבנה ייעודי לשנאים ובתוכו אני מחלק למספר חדרים,כך שבכל אחד אני יכול להכניס 3 שנאים?