#116004

shahaf_kor
משתתף

אז באופן עקרוני עניין האלכסון מבנה *5 או עומק האלקטרודה *5 הינו בגדר המלצה שאף אחד לא מיישם , הבנתי :)… 

המון המון המון תודה רבה אריאל , הפורום שלך הוא נכס לכל חשמלאי באשר הוא !!