#116006

arielsegal
מנהל בפורום

מיישמים את המרחק הזה לצורך בדיקת התנגדות האלקטרודה ביחס למסה הכללית של האדמה (כדי להיות מחוץ לתחום ההשפעה לחלוטין)

לפיכך יצא לי לפרוס מוליכים למרחק של ………2 ק”מ.