#116034

lior84
משתתף

אריאל תודה על המענה,<br />אקח את זה לתשומת לבי לגבי פעם הבאה כשאתקל בבעיה.<br />שאלה נוספת,למה התופעה הזאת בעת מתרחשת,שבזמן ברקים הפחתים מתנתקים?