ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל הבנת פרטי תאונות התחשמלות וקשת חשמלית מענה ל־הבנת פרטי תאונות התחשמלות וקשת חשמלית

#116060

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

למרות פניות רבות למינהל החשמל ולמשרד העבודה וכופים נוספים עדין אין גוף שחוקר ומפרסם לקחי תאונות במיוחד אם הן מתרחשות בבית ולא בעבודה.