#116064

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מה שתיארת אינו משקף את המציאות.

  1. הלוחות של חח”י הם לוחות מפוליאסטר ולכן לא חל עליהם הכלל של לוח מתכתי.
  2. אם הלוח במתקן הלקוח הוא מתכתי, עליו חל הכלל הזה ועליו להתחשב בנתיך של חברת החשמל או להוציא את המבטח הראשי בלוח שלו ללוח מבודד