#116084

Neta
משתתף

מופיע בחוק החשמל תחת פרק התקנת גנרטורים למתח נמוך עמ’ 300, רוב המידע בפרק זה בנושא הזה מתרכז בתקנות 11-15 ובתוספת הראשונה והשנייה.  

  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני 1 חודש, 1 שבוע ע"י  Neta.