#116088

lior84
משתתף

שלום,יש לי שאלה נוספת:<br />קרה לי מספר פעמים שכשחוזר המתח לאחר הפסקת חשמל,מתנתקים פחתים בלוחות חשמל.<br />מה יכולה להיות הסיבה לכך?<br />האם הרגע הזה שבו חוזר המתח,הפחת מרגיש הפרש כלשהו בזרמים שגורם לניתוקו?

מודה מראש לעונים.