#116089

elhanan
משתתף

שלום,

הנתון שציינת בקובץ המצורף הינו נתון המעיד על כח המתיחה של המוליך לאחר חיבורו לטרמינל שהוא גדול מחמישים ניוטון. כלומר, תצטרך להפעיל כח די רציני על מנת לשלוף במשיכה את המוליך..

לגבי חיזוק של מפסקים יצוקים, תיאלץ להשתמש בטורקמטר גדול יותר. המברגים מהסוג שהוצע מתאימים מאוד ללוחות חשמל ביתיים (מא”זים, מהדקים וכו’) הם לא מגיעים למומנט הדרוש למפסקים גדולים.