#116100

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מעגל תלת פאזי יכול להזין צרכן אחד ויחיד. כל צרכן חייב מעגל סופי.

להלן הציטוט מתקנות החשמל:

מספר מכשירים במעגל תלת-מופעי

14. (א) מעגל סופי תלת-מופעי, לא יזין יותר ממכשיר תלת-מופעי אחד, אלא אם כן לכל מכשיר מותקן מבטח המיועד לו בלבד, להגנה בפני עומס יתר.

(ב) מעגל סופי תלת-מופעי יזין מספר כלשהו של בתי תקע תלת-מופעיים המיועדים למכשיר יחיד מיטלטל ובלבד שהזרם הנקוב של כל בית תקע לא יהיה קטן מהזרם הנקוב של המבטח המגן על המעגל הסופי בפני זרם יתר.