#116106

shalevsharon
משתתף

שלום לאריאל ולחברה של פורום
אריאל יש אמבטיות של חומרים נוזליים שטבול בתוכם גוף חימום תלת פאזי אטום שדרך מוליכים בתוך צנרת אטומה מחובר דרך קופסת pvc מוגן מים ל 400 וולט.אין מגע אפילו עם יד למים או חומרים נוזליים שמיועדים לציפוי חלקים תעשייתיים האם יש תקן כל שהו לגביהם חוץ מזה שהחיבור צריך להיות מחוץ לאזור 2? כלומר באזור 3