#116107

elad
משתתף

תודה אריאל,

במידה ומתקיימים התנאים הבאים:

  1. במידה וכבלי החשמל העוברים בגוב מותקנים בתוך צינור מבודד משולט “זהירות חשמל”, וכן, כבלי החשמל בגוב ללא חיבורים כלל.
  2. כמו כן, לא יותקן ציוד חשמלי כלשהו בגוב

האם לדעתך בתנאים אלו ניתן לאשר זאת?

תודה מראש