ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל שימוש בהזנה תלת פאזית ל2 מזגנים חד פאזיים. מענה ל־שימוש בהזנה תלת פאזית ל2 מזגנים חד פאזיים.

#116117

Power
משתתף

שלום.

אסור לפי החוק.לפי תקנות החשמל-מעגליים סופיים עד 1000V.

סעיף 14, מספר מכשירים במעגל תלת-מופעי

. “מעגל סופי תלת מופעי לא יזין יותר ממכשיר תלת מופעי אחד,אלא אם כן לכל מכשיר מותקן מבטח המיעוד לו בלבד”