#116125

שאול זוטא
משתתף

תודה  YUDA

לא ברור לי  , בשרטוט שלך הצבעוני מופיע ה N  קבוע ,(בתכלת ) למנורות , ולמעשה עוקף את פעולת הלחצנים.. במקרה כזה הנורות לא יקבלו אפס ופאזה קבוע ,וידלקו קבוע ללא קשר ללחצנים ?

אז מה תפקיד מיתוג הלחצנים ?

תודה