ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל שימוש בהזנה תלת פאזית ל2 מזגנים חד פאזיים. מענה ל־שימוש בהזנה תלת פאזית ל2 מזגנים חד פאזיים.

#116128

YUDA
משתתף

בהזנה תלת פאזית לא יהיה עומס יתר על מוליך האפס (בכל מקרה הזרם באפס לא יעלה על הזרם בפאזה העמוסה ביותר).