#116140

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

יצרני המפסקים האוטומטיים מגדירים את מומנט הסגירה של הברגים בדפי הנתונים בהם מפורטות הוראות הרכבה על פי הקוטר שלהם.

אנו נוהגים להשתמש בשיטה המטרית ולכן התבריגים מקבלים את הקידומת M.

לפיכך בורג M6 הוא בעל תבריג מטרי בקוטר 6 מ”מ.

מצ”ב דוגמה לטבלת מומנטי חיזוק ברגים לפי קוטר הבורג.

בהצלחה ותקפידו לחזק את הברגים בהתאם