#116143

arielsegal
מנהל בפורום

 שלום

LOM- הינו ממסר לזיהוי הפסקת חשמל של מקור הזינה כשגנרטור מחובר במקביל לרשת החשמל.

במידה וגנרטור מסונכרן לרשת ותוך כדי הסנכרון קורה אחד משני האירועים הבאים:
העלמות רגעית של מתח הרשת כתוצאה מהפרעה חולפת, כלומר הפסקה דרך תחנת המיתוג של חח”י והחזרה ראשונה כ- 300msec.
הפסקת חשמל מלאה.

במקרה של חזרת החשמל מחח”י שלא בתנאי סינכרון, יווצר חיבור של שני מקורות מתח ללא תנאי סינכרון.
התוצאה – זרם גבוה בין שני מקורות המתח שעלול לגרום להפעלת הגנת יתרת הזרם של שני המפסקים, נזק לדיודות המסתובבות ולווסת המתח של הגנרטור ואף לפריצת סלילי המחולל.
במקרה השני הגנות יתרת הזרם יפעלו והמתקן ישאר ללא אספקת חשמל.

הפתרון: זיהוי הבעיה וניתוק גלווני של המפסק המחליף מצד חח”י או המפסק המחליף מצד הגנרטור, תוך פחות מ- 250msec.

היום מחוייבים גם מתקנים סולאריים גדולים המתחברים לרשת מתח גבוה להתקין ממסר זהה.