#116152

arielsegal
מנהל בפורום

כשגנרטור נמצא בתוך המבנה או בתחום השפעתו, לא מתקינים אלקטרודת הארקה אלא מאריקים אתת הגוף לפה”פ של המבנה.

כשגנרטור נמצא בתוך המבנה או בתחום השפעתו, לא מתקינים אלקטרודת הארקה אלא מאריקים את גוף הגנרטור ואת נקודת האפס לאלקטרודת הארקה לפי דרישות תקנות החשמל.