#116156

arielsegal
מנהל בפורום

בקר החלפה מחליף בין מקורות ההזנה.

LOM משמש לזיהוי הפסקת חשמל של מקור הזינה כשגנרטור מחובר בסינכרון לרשת החשמל וליצר מצב של אי (על ידי הפסקת המפסק המחבר את הגנרטור לחברת החשמל).