ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל שימוש בהזנה תלת פאזית ל2 מזגנים חד פאזיים. מענה ל־שימוש בהזנה תלת פאזית ל2 מזגנים חד פאזיים.

#116171

YUDA
משתתף

לא הבנתי למה לדעתך אינוורטר אמור להתנהג אחרת?

בכל מקרה, אם שטח החתך של מוליך האפס מספיק להזנת כל מזגן בנפרד, אז בהזנה תלת פאזית הוא יספיק גם לשניהם יחד.

למעשה בהזנה חד פאזית עם אפסים נפרדים (אם 2 המעגלים יוזנו מאותה פאזה), הכבל יתחמם יותר מאשר בהזנה תלת פאזית עם אפס משותף.