#116183

shlomoli
משתתף

שלום לכולם

סליחה  שאני  חוזר לשאלה בת שנה

אבל יש לי צורך בזה:

במתקן  הנ”ל  בוצע בדיקה ע”י בודק חשמל  ומתקן “הוכשר”  למרות  שלא נעשה  שום שינוי בלוח.

אני כחשמלאי המתחזק  מתקן  נדרש לתת פעם בשנה אישור  תקינות  מתקן למכבי אש

ואני עדיין  סבור שמתקן  לא בטיחותי . האם  אישור בודק פותר אותי מאחריות כלשהו  אם אני כותב באישור “מאושר על סמך אישור בודק פלוני מתאריך כזה” בצירוף אישור שלו. או עדיין  אחריות הוא שלי ואני צריך לכתוב שאני לא מאשר מתקן

למרות אישור של בודק.

תודה