#116191

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. לא ציינת את הספק מערכת האל-פסק.
  2. מבין שמדובר במערכת אל-פסק תלת פאזית.
  3. הזרם במתקן תלת פאזי (או מקור זינה) בכל מופע מחושב תמיד על פי הנוסחה המצ”ב:

 

המתח שיש להציב הוא:  400V