#116193

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

יש לחבר את משטחי המתכת של המבנה לפה”פ.

אם זכרוני אינו מטעה אותי אני זוכר התייחסות של התקנות או ועדת הפירושים להארקה בשני מקומות לפחות ובדיקת רציפות ההארקה של קירות המתכת במבנה.