ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל הוראת מהנדס טלפונית לחשמלאי להרמת מפסק חשמל מענה ל־הוראת מהנדס טלפונית לחשמלאי להרמת מפסק חשמל

#116194

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

חיבור מפסק לאחר הפסקתו עלול להיות מסוכן ואפילו עלול לגרום למוות.

חיבור המפסק אחרי הפסקה מזרם יתר אינו מהווה סכנה אבל חיבור בשל הפסקה מקצר עלול כאמור לסכן חיים.

אם קיים חיווי ברור של סיבת הפסקת המפסק, והמפסק נפסק בשל עומס יתר,  רשאי האחראי על מערכת החשמל במתקן לתת הנחיה בע”פ לחבר את המפסק פעם אחת ויחידה.

אם אין חיווי כזה אין לבצע חיבור של המפסק לפני ביצוע בדיקה של סיבת ההפסקה.