#116197

arielsegal
מנהל בפורום

אני מקבל את השיטה הראשונה.

במקרה זה בעת קצר באחד הסטרינגים יתר הסטרינגים שמחוברים אליו במקביל, מזרימים לתוכו זרם קצר שמבציח הפסקתו,