ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל שימוש בהזנה תלת פאזית ל2 מזגנים חד פאזיים. מענה ל־שימוש בהזנה תלת פאזית ל2 מזגנים חד פאזיים.

#116201

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

עליך לחבר מוליכים חומים כפזות ומוליך כחול יחיד כאפס.

את המוליך החום הנוסף תקפל ותחבר עליו מהדק ואל תחברו להזנה.

הזרם באפס בכל מקרה לא יהיה גדול להזרים המרבי בכל אחד ממוליכי הפאזה.

עלי להדגיש כי במתקן בייתי אסורה התקנה של צרכנים חד פאזיים במעגל תלת פאזי ללא מבטח נפרד לכל פאזה.