#116213

arielsegal
מנהל בפורום

שלומי שלום,

לגבי מספר הקטבים במפסק מחלף קרא במצגת גנרטורים בפרק מאמרים.

הדרישה למפסק עם מנגנון מגנטי בלבד מפורטת בתקנות מתקן חשמל ציבורי בבנין רב קומות, התשס”ג-2003

ה) כל יציאה מלוח החירום לזינת מערכת חירום תמותג על ידי מפסק אוטומטי בעל הגנה בפני זרם קצר בלבד; אמצעי המיתוג בתחילת מעגל חיוני, תיבת חיבורים והמכשור המוזן בקצהו השני יסומנו בצבע צהוב.